Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2019

Miłość to raczej nie chemia
To nie są małpie gaje
Kiedy uśmiechamy się przez łzy
Kiedy przeklinamy się nawzajem
Ja nie mówię kocham
Pewnie dobrze sama wiesz dlaczego
Jestem prostym pytaniem
Ty jesteś na nie odpowiedzią
— Pidźama porno - One love
Reposted fromresort resort
Joey: Dlaczego musisz z nią zrywać? Bądź mężczyzną... po prostu przestań dzwonić.
— Friends 1x5
Reposted fromresort resort
R: You look great. I uh... I hate that.
C: Sorry. Thanks.
— Friends 1x2
Reposted fromresort resort

March 26 2019

6943 b534
Reposted frompunisher punisher viavronk vronk

September 28 2018

Windows Media Player 9 Skins

neural-entropy:

winternull:

lokiseto:

sinbadism:

ms-dos5:

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

this is hell

Fucking flashbacks….

what a wonderful time to have been alive

An elegant weapon, for a more civilized age

Reposted frombwana bwana viaHypothermia Hypothermia

September 17 2018

4840 569c 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721

July 23 2018

3408 eebf 500
0003 6944
Reposted fromsmoke11 smoke11 viamuccia muccia

July 20 2018

8010 fec1 500
Reposted fromidiod idiod viaponurykosiarz ponurykosiarz

July 12 2018

7553 5aa7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialifeless lifeless

February 12 2018

6917 2105 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721
6918 f131 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721

January 27 2018

1141 5163
Reposted fromkazikova kazikova viawakemeupx wakemeupx

October 30 2017

7989 b3a4
FURBY LOVE
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

October 13 2017

It's hard to be a furby :(
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss
This was the best McDonald toyline
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

Repost

Reposted fromsawb sawb vialordofdragonss lordofdragonss
4598 bd16
"Make Lego models, not war"
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

July 08 2017

Reposted fromcrail crail
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl